logo

Als spruit uit een kunstenaarsfamilie volgde ik, na een studie filosofie en geschiedenis, een kennelijk natuurlijke hang om ook in de kunst mijn weg te zoeken. Na mijn scholing in het beeldhouwen ging eind jaren negentig een lang gekoesterde wens in vervulling met het openen van een eigen atelier in Pijnacker.

VOORJAAR-CURSUS-WEEK

Er volgde een bloeiende beeldhouwtijd, natuurlijk met eigen werk

.

In het direct voor mijn atelier gelegen Balijbos organiseerde ik in het voorjaar beeldhouwdagen in de wintermaanden waren cursisten actief op mijn atelier .

Daarnaast was ik docent filosofie in Den Haag en Rotterdam en stortte ik mij op de restauratie van een in ruïne geraakt aan de Rhône om in de toekomst ook daar beeldhouwactiviteiten te organiseren. De keuze voor die plek had alles te maken met het in het zelfde dorp Saint Etienne des Sorts gestarte filosofische Centre Erasme, een inmiddels prima lopend filosofisch cursuscentrum waar vele Nederlanders jaarlijks naar toe trekken.

Als filosofe ben ik vooral de laatste jaren intensief bezig geweest met een  filosofisch project, dat ik wilde afronden in de hoop om daarna weer alle tijd te hebben voor mijn beeldhouw activiteiten. Helaas veroorzaakte Corona vertraging in dat laatste voornemen.

VOORJAAR-CURSUS-WEEK
VOORJAAR-CURSUS-WEEK

Maar gelukkig kwam het project LOFT op mijn pad. Een vroeg 20e-eeuwse kerk waarin een Grand Café aangevuld met culturele activiteiten in ontwikkeling is. Daar heb ik inmiddels een werkplaats en kreeg ik de gelegenheid de kunst-tak (zie bl. 24, Vruchtenpers) van dit project te organiseren. Daar vond ook tussen de eerste en tweede coronagolf in 2020 een beeldhouwcursus plaats. Ik hoop dat dit evenement nu in mei weer door kan gaan!

Voor de zomer kijk ik uit naar de beeldhouwweek die ik organiseer in het Centre Erasme, op die geweldige en inspirerende plek in de Provence. De ruime ambiance biedt deelnemers de mogelijkheid om met een partner te komen, ook als hij/zij niet deelneemt aan de cursus.

Frankrijk
Frankrijk

 

VOORJAAR-CURSUS-WEEK

Beeldhouwen in steen vraagt zowel een ambachtelijke als een creatieve oriëntatie en niet te vergeten vooral geduld. Beeldhouwen is zo beschouwd niet alleen een vorm van onthaasting, maar draagt met die rust ook bij aan het creëren van kwalitatief hoogwaardig werk. En dat is waarin ik ondersteun. Mijn plek in dat proces is cursisten alle ruimte te geven om een zelf gekozen idee voor een beeld uit te werken en ze - wat het ambachtelijke deel van die vormgeving betreft - met raad en daad bij te staan.

VOORJAAR-CURSUS-WEEK